Nej till mediahuset!

Det är dags att reagera på planerna att låta Gota Media bygga ett mediahus vid Systraströmmen i Kalmar.

Saxat ur Östran

Kategori: Allmänt

Publicerad 120208 06:00.

Gota Medias planer på ett kontorshus på Kvarnholmen kom ett steg närmare genomförande igår.

– Det är jätteviktigt att vi slår fast att exploatören måste betala det pris som motsvarar vad vi måste betala för parkeringsplatser och lekplats, sa Anders Andersson (C).

– Tomtpriset blir en diskussion med Gota Media, men jag skulle tro runt tio miljoner. Detta är första projektet i omvandlingen av centrum, det är jätteviktigt att prissättningen blir rätt, säger mark- och planeringschefen Björn Strimfors.

Han räknar med kostnader för kommunen på 6,8 miljoner konor. Bland annat ska nya p-platser byggas för de 60 som försvinner.

Det kommer i framtiden inte att vara möjligt att gå längs vattnet.

– Jag känner mig inte helt bekväm med att man begränsar möjligheterna. Vi har sagt att vi inte säljer mark ända fram till vattenytan. Här gör vi ett undantag, sa Jonas Löhnn (MP).

Visionen med planen är att förstärka, utveckla och lyfta fram befästningsverket, särskilt bastionen Gustavus Primus som raserades 1870. Det nya huset ska rekonstruera den yttre muren och förstärka det kulturhistoriska värdet.

Området har aldrig varit bebyggt, idag är det en parkeringsplats. Under mark finns flera underjordiska rum, som skyddsrum och kasematter.

Innan det blir byggstart ska en arkeologisk undersökning göras. I området finns en rödlistad art, luddvårlök. Den ska flyttas.

– Det är en väldig potential att skapa en ny parkmiljö där det idag är en parkeringsplats, menade Mattias Adolfson

Folkpartiet är kritiskt till planen. Man menar att det finns för många oklarheter och svagheter, inte minst intrång i fornlämning, strandskydd och p-platser.

Den planerade byggnaden är på 1 100 kvadratmeter, den nuvarande parkeringen är på 1 700.

Kommentarer

  • Lotta säger:

    "I området finns en rödlistad art, luddvårlök. Den ska flyttas." Nu är det så att denna rödlistade art är Sveriges mest sällsynta vårlök. Bara vid ett (1) tidigare tillfälle har man prövat att flytta Luddvårlöken. Försöket gjordes i Trelleborg och misslyckades så växten försvann. I Östran kund man läsa att vissa biologer anser att man inte i förväg kan veta om det kommer lyckas att flytta Luddvårlöken denna gång heller. Man slår fast att viktig kunskap ändå kan ernås om det återigen misslyckas. Vän av ordning undrar stilla varför man inte tog till vara denna kunskap vid det misslyckade experimentet i Trelleborg? Denna gång rör det sig om hela 172 plantor.

    2012-03-25 | 11:53:01

Kommentera inlägget här: