Nej till mediahuset!

Det är dags att reagera på planerna att låta Gota Media bygga ett mediahus vid Systraströmmen i Kalmar.

Systraströmmen är platsen

Kategori: Allmänt

"Systraströmmen är en del av den vallgrav som omgav den befästa staden. Området upplevs inte som ett sammanhängande parkrum men har goda potentialer till utveckling och skapande av visuella och fysiska kontakter. Befästningsverken på västra Kvarnholmen bildar Systraströmmens östra kant. Uppe på befästningen ligger Teatervallen och det gamla vattentornet i en parkmiljö. Sett från den västra sidan är höjdskillnaden påtaglig och dramatisk.

I parken finns ett smalt gångstråk och det är svårt, för att inte säga omöjligt, att nå ner till vattnet härifrån, vilket var ett av syftena med befästningen. Västerportsbron är tillgänglig för gång- och cykel och binder ihop Systraströmens båda sidor. På den västra sidan breder Tullslätten ut sig. Där ligger ravelinen Prins Carl omgiven av cellgravarna. Vid Tullslätt finns institutionsbyggnader, som fängelset och stadsbiblioteket, ingen av  byggnaderna vänder sig ut mot vattenrummet. Ett gångstråk går på brygga och löper längs vattnet norrut mot Sveaplan där det stoppas i en cirkulationsplats. I söder skär Olof Palmes gata av Systraströmmen och skär också igenom det som varit bastionen Gustavus Magnus"


"En urban händelserik och tät park i historisk miljö omger Systraströmmen i framtiden.  Systraströmmens båda sidor bildar tillsammans en park med en aktiv kant mot vattnet, som gör det möjligt att nå de historiska anläggningarna. Rörelsestråk längs strömmen och vistelseplatser att stanna på berikar parken och här finns lekplats för barnen och sitt-, stå-, och liggplatser. Parken är en viktig koppling i både nord-sydlig och i öst-västlig riktning mellan Kvarnholmen och Malmen. Parken är en tillgång för boende i närheten och besökare i staden. Etableringen av Gota Media i parken är ett bra exempel på hur samtliga ledstjärnor efterlevs."

Text tagen ur Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum, Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Kommentarer


Kommentera inlägget här: